За бързо-развиващи се бизнеси

Как търсите нови клиенти за бизнеса си?

Колко време ви отнема?

Какъв е процента на сключените сделки по отношение на направените срещи, телефонни разговори или презентации?

Оптимизирани ли рекламните си кампании за вашия онлайн магазин за максимална ефективност и адаптивност към пазарните промени?

Отговорът често е един:

Не достатъчно!

Решението: Маркетинг Автоматизация

Какво е маркетинг автоматизация

Автоматизирани реклами и динамично съдържание

Достъпни за малкия бизнес технологии за да осигурите на вашите клиенти онлайн изживяване на световно ниво. Несравнима ефективност за бързо-развиващите се бизнеси.

Поведенческо таргетиране и сегментация

Оползотворете огромния обем данни, които генерира вашия сайт, за да предложите най-уестното съдържание на най-заинтересованите, в правилния момент.

Автоматизирана оптимизация и управление

Облачни технологии, които мултиплицират възможностите на вашия сайт или онлайн магазин многократно. Постигнете повече, по-малко разходи и усилия.

Защо маркетинг автоматизация?

Онлайн рекламата се променя бързо

Облачните технологии отварят една цяла вселена от възможности и демократизират пазара на интернет технологии. Така дори малкия бизнес може да има достъп до възможности, които до скоро използваха само най-големите компании.

Ние ще ви помогнем да изберете и внедрите маркетинг автоматизация за вашия бизнес.

  • Увеличете ефективността на бюджета си
  • Повишете продуктивността на служителите си
  • Намалете разходите за реклама
  • Ускорете придобиването на нови клиенти
  • Ускорете експериментирането с нови тактики
  • Повишете неимоверно качеството на услугите си