Маркетинг автоматизация за онлайн магазини

Какво е маркетинг автоматизация

От гледна точка на онлайн търговията маркетинг автоматизацията е процеса на привличане на нови клиенти, който изгражда осведоменост за марката и процеса на продажбите. Така изградените маркетинг фунии и процеси на придобиване на нови клиенти са бързи и изисква минимално или почти никакво участие от служителите по продажбите.

Автоматизирани реклами и динамично съдържание

Достъпни за малкия бизнес технологии, за да осигурите на вашите клиенти онлайн изживяване на световно ниво. Несравнима ефективност за бързо увеличаване на проджбите.

Автоматизирано таргетиране и сегментация

Иползотворете огромния обем данни, които генерира вашия сайт, за да предложите най-уестното съдържание на най-заинтересованите, в правилния момент.

Автоматизирана оптимизация и управление

Облачни технологии, които мултиплицират възможностите на вашия сайт или онлайн магазин многократно. Постигнете повече продажби, по-малко разходи и усилия.

Маркетинг автоматизация за онлайн магазини

Защо маркетинг автоматизация?

Онлайн рекламата се променя бързо

Облачните технологии отварят една цяла вселена от възможности и демократизират пазара в интернет. Така малкия бизнес може да се конкурира успешно най-големите компании.

Ние ще ви помогнем да изберете и внедрите маркетинг автоматизация за вашия бизнес.

 • Увеличете драстично скоростта на разрастване на вашия магазин
 • Увеличете ефективността на бюджета си
 • Използвайте голям брой онлайн канали
 • Намалете разходите за реклама
 • Ускорете придобиването на нови клиенти
 • Ускорете внедряване на нови тактики
 • Подобрете значително клиентското изживяване

Онлайн канали

Онлайн каналите по които нашата компания предлага маркетинг автоматизация са

 • Google ads
 • Meta Ads (Facebook, Instagram, Messenger)
 • Имейл маркетинг
 • Пуш нотификации
 • SMS маркетинг
 • Viber
 • Youtube
 • Онлайн магазини
 • и др.

Ако вярвате че вашия бизнес има потенциал