Изграждане на работещи фунии за продажби

Какво е фуния за продажби?

разработка на онлайн магазини

Фунията за продажби, при онлайн търговията са стъпките, през които минава клиентът, когато прави покупка от даден онлайн магазин.

Целта на фунията за продажби на дребно е да проследи напредъка на потенциалните клиенти, докато преминават през различните етапи на процеса на покупка и да идентифицира всички тесни места или пречки, които може да им попречат да направят покупка.

Като разбират фунията на продажбите на дребно, фирмите могат да оптимизират своите усилия за маркетинг и продажби, за да насочват по-добре и превръщат потенциалните клиенти в действителни клиенти.

Модерни Facebook маркетингови подходи и технологични решения

Открийте предимствата на съвременните дигитални Facebook технологии за управление на рекламни кампании.

Персонално разработена Facebook стратегия с мисъл за растеж

Добрите практики и изпитани методи, за да ускорите разрастването на вашия бизнес докато повишавате удовлетвореността на вашите клиенти.

Бранд стратегии за малкия и среден бизнес

Осигурете стабилност и уникални предимства пред конкурентите си, като изградите силен бранд устойчив на пазарни колебания и икономически сътресения.