Получете безплатна консултация

Въпроси и отговори свързани с нашето ценообразуване

Как се определя цената за дадена маркетинг или дигитална услуга?

Нашата ценова структура е основно базирана на проекти, но можем да предложим и почасови ставки за определени задачи, ако е необходимо.

На база услугите, които ползвате и дължината на сключения договор за абонамент за маркетинг услуги.

При сключване на договор за услуги предлагаме отстъпки.


Каква е вашата часова ставка?

Определя се от вида на маркетинг услугата и от продължителността на сключения договор.

Нашата стандартна почасова ставка можете да разберете, ако се свържете с нас. Въпреки това тарифите може да варират в зависимост от конкретната услуга или изискваното ниво на опит и умения.


Предлагате ли пакетни отстъпки?

Да. При сключване на договор за дигитални услуги ще получите големи отстъпки и допълнителни безплатни услуги.

Ние предлагаме пакетни сделки и за цялостни решения за дигитален маркетинг. Тези пакети често осигуряват спестяване на разходи в сравнение с индивидуалните услуги.


Какво е включено във вашата цена?

В цените ни са включени всички дейности свързани с маркетиране на вашия бизнес, продукти и услуги.

Консултации, съставяне намаркетинг концепции, разработка на маркетинг и дигитални стратегии, планиране на маркетинг календар, планиране на кампании, реализация на маркетинг кампании.

Нашето ценообразуване включва набор от услуги като разработване на стратегия, дизайн, развитие, създаване на съдържание и текуща поддръжка, в зависимост от обхвата на проекта.


Можете ли да предоставите подробна разбивка на разходите?

Разбира се. Можете да получавате всякаква разбивка на разходите, според заяваните и използвани от вас дигитални услуги.

Разбира се, ние можем да предоставим подробна разбивка на разходите, като посочим как вашият бюджет ще бъде разпределен между различните компоненти на проекта.


Има ли скрити такси?

Не, ние сме прозрачни относно нашите цени и няма скрити такси. Всички допълнителни разходи ще бъдат съобщени и одобрени от вас предварително.

Всички цени и такси ще бъдат изрично и писмено комуникирани с вас за вашето предварително одобрение.


Как се справяте с промените или заявките за допълнителна работа?

Разполагаме с процес за заявка за промяна, за да управляваме ефективно промените в обхвата. Допълнителната работа се обсъжда, оценява и одобрява от вас преди изпълнението.

Бързината за реакция от наша страна може да се включи като клауза в договора за услуги, който подписватес нас. Гарантирано време за реакция можем да предложим само при сключен договор за услуги.


Какви условия на плащане предлагате?

Приемаме плащания с карти и по банков път на месечна база или на база проект.

Нашите стандартни условия за плащане включват авансов депозит, последван от етапни плащания с напредването на проекта. Специфичните условия могат да бъдат съобразени с вашите нужди.

При абонаментни дигитални услуги, обикновено таксата е фиксирана и постоянна всеки месец.


Предлагате ли някакви модели за ценообразуване, базирани на ефективността?

Да, можем да предложим таксуване на база реализирани резултати, които предварително са дефинирани в договор за маркетинг услуги.

Предлагаме ценообразуване въз основа на ефективността за определени кампании. Можем да обсъдим това допълнително, за да съгласуваме нашите цели с вашите цели.


Има ли изисквания за дългосрочен договор?

Няма такова изискване. Ако желаете да получите отстъпка от ползваните маркетинг услуги е добре да обмислите възможността да сключите договор, за да постигнете още по-добра ефективност за вложените средства.

Обикновено работим на базата на проект, но можем да обсъдим дългосрочни договорености, ако това съответства на вашите цели.


Какво се случва, ако не съм доволен от резултатите?

Удовлетворението на клиента е важно за нас. Ако не сте доволни, ние ще работим, за да отговорим на вашите притеснения и да намерим решение, което отговаря на вашите очаквания.

Ако имате предварително договорени изисквания за резултати, можете да прекратите сключения от вас договор за маргетинг услуги, съгласно клаузите в него.


Можете ли да предоставите справки или казуси, които демонстрират вашите цени и резултати?

Разбира се, можем да предоставим референции и казуси, показващи нашата ценова структура и успешните резултати, които сме постигнали за клиентите.


Как се справяте с излишъци или неочаквани разходи?

Излишъците обикновено се приспадат от такса за следващи периоди. Ако става дума за работа по проект, сумите, които не са изразходвани се превеждат обратно на вашата компания.

В случай на надценен проект или неочаквани разходи, ние ще се свържем с вас незабавно, ще обясним ситуацията и ще потърсим вашето одобрение, преди да продължим.

Предлагате ли някакви отстъпки за организации с нестопанска цел или стартиращи фирми?

Да, предлагаме специални цени и отстъпки за организации с нестопанска цел и стартиращи фирми, за да подкрепим техните мисии и растеж.Каква е вашата политика за прекратяване на договори?

Всеки договор включва клаузи за прекратяване, които са съобразени с вашите изисквания, бюджет, цели, използвани маркетинг и дигитални услуги.

Нашата политика за анулиране е описана в нашето договорно споразумение. Обикновено изискваме срок на предизвестие от X дни за прекратяване на договора, но можем да обсъдим това допълнително, ако е необходимо.

Продължете самостоятелно

Адора Диджитал e дигитална рекламна агенция специалирирана в разработка, внедряване и реализация на дигитални маркетингови стратегии.

Предлагаме съвременни маркетингови подходи заедно с иновативни софтуерни технологии, за да помогнем на бизнеса ви да се разрастне по-бързо и ефикасно.