Автоматизация на имейли

Автоматизацията на имейлите се отнася до маркетингова система, която използва софтуер за автоматично изпращане на имейли. Системата използва дефинирани тригери като покупки от потребители и изпращане на имейли за изпращане на имейли. Могат да бъдат създадени множество автоматизирани имейли за използване в последователност. Например, когато клиент закупи стока. Маркетологът може да изпрати имейл с „Благодаря“ и да запази задържането на клиента с изпращане на имейл автоматизация спестява време на маркетолозите и помощни средства във фунията за маркетинг.

Related Термини

Вашият коментар