Анализ на уебсайтове

Анализът на уебсайтове се отнася до анализ и докладване на уеб данни, за да се разбере по-добре поведението на посетителите на уебсайта. Конкретни данни се измерват и анализират за информирано разбиране на поведението на потребителите в уеб страниците. Различните данни включват количеството време, което посетителят прекарва на дадена страница, колко страници от уебсайта посетителите посещават, докато са на сайта, колко дълго остават на сайта и как пристигат на сайта, се измерват и анализират за уебсайта аналитика.

Related Термини

Вашият коментар