Бяла книга

Белите книги се отнасят до напреднало ръководство за решаване на проблеми. Белите книги са авторитетен, задълбочен, убедителен доклад по конкретна тема с проблем и решение. В маркетинга белите книги се използват за обучение на публиката по даден проблем или за популяризиране на митология.

Related Термини

Вашият коментар