Време на страница

Времето на страницата се отнася до времето, което посетителят на уебсайта прекарва на страница или уебсайт. Времето на страницата е инструмент на Google Analytics, който използва времеви клейма, за да записва, когато страниците се зареждат. Време на потребителите за времето на отваряне на страницата и времето за излизане е равно на времето на страницата или уебсайта.

Related Термини

Вашият коментар