Възвръщаемост на инвестициите (ROI)

ROI се отнася до съкращението за възвръщаемост на инвестицията. За да има положителна възвръщаемост на инвеститорите на даден рекламодател, той трябва да има по-високи приходи за кампанията, отколкото кампанията, която е от джобни разходи. С други думи, маркетологът трябва да спечели повече пари от кампанията, отколкото да похарчи.

Related Термини

Вашият коментар