Заглавие Tag

Маркерът за заглавие се отнася до HTML елемент, който идентифицира конкретна тема на страницата. Заглавните маркери се показват на страниците с резултати от търсачката като заглавие за търсене, което може да се кликне. Заглавните маркери са от съществено значение за SEO, използваемостта и споделянето в социалните мрежи. Етикетът на заглавието трябва да е описателен и да включва основните ключови думи на маркетолога с точно и информативно описание на съдържанието на страницата.

Related Термини

Вашият коментар