Качествен рейтинг

Качественият рейтинг се отнася до рейтинг на Google AdWords, специфичен за качеството и уместността на PPC ключови думи в кампания. Google оценява съдържанието / копието на рекламата, качеството и целесъобразността на целевата страница и очакваната честота на кликване. Маркетолозите се възползват от висококачествен резултат, тъй като той помага при рекламни търгове, което означава, че високият резултат може да доведе до по-високо класиране на рекламите в резултатите от търсенето и по-ниски разходи за кампания.

Related Термини

Вашият коментар