Маркетинг на бяла шапка

Бялата шапка се отнася до маркетингов термин, използван за описание на етични маркетингови практики. Терминът се използва в терминологията за оптимизация на търсачките и се отнася до използването на оптимизационни стратегии, техники и тактики, които не участват в неетични практики за манипулиране на търсачките. Маркетингът на White hat напълно следва всички правила и политики на търсачките.

Related Термини

Вашият коментар