Мета тагове

Мета маркерите се отнасят до HTML фрагменти, добавени към кода на уеб страница за уеб обхождане и търсачки, за да разпознаят по-добре съдържанието на страницата. Метаданните се използват за търсачките, за да помогнат при решаването на подходяща информация от уеб страница, която да се показва в резултатите от търсенето. Мета маркерите включват различна информация за страницата, като например кога е публикувана тази страница, автор и заглавие на страницата и описания на изображения.

Related Термини

Вашият коментар