Мобилна реклама

Мобилната реклама се отнася до комуникация на продукти или услуги с мобилни устройства и потребители на смартфони. Мобилната реклама включва всичко – от услуга за кратки съобщения – SMS до интерактивни реклами. Маркетингът е насочен към потребителите на мобилни устройства според конкретните демографски данни. Мобилните реклами могат да бъдат банерни реклами, дълги текстови реклами, аудио реклами, видео реклами, реклами на слогани, интерактивни видео и телевизионни реклами и др.

Related Термини

Вашият коментар