Оптимизация на целевата страница

Оптимизацията на целевата страница се отнася до процеса на подобряване на елементите в уебсайта за увеличаване на реализациите. Целевите страници са ключов компонент на интернет маркетинга. Целевата страница е предназначена да предоставя информация и да генерира продажби или улавяне на потенциални клиенти. Маркетолозите често използват целеви страници в платени маркетингови кампании.

Related Термини

Вашият коментар