Пазарна ниша

Нишевият маркетинг се отнася до концентриран тип маркетинг. Стратегическият маркетинг се използва за насочване на различни аудитории. Идеята на маркетинговите ниши е да се насочи към по-малки сегменти от онлайн населението за по-значими маркетингови резултати. Маркетолозите идентифицират нуждите, желанията и изискванията на група потребители за стратегическо насочване към потребителите.

Related Термини

Вашият коментар