Пакети с карти

Пакетът с карти се отнася до страницата с резултати от търсенето с Google, която включва раздел, който включва три бизнеса, изброени в раздел за локална карта. Пакетът с карти се показва, когато се извършва заявка за търсене за локално намерение, търсене „близо до мен“ или общ бизнес.

Related Термини

Вашият коментар