Потенциален клиент, прието от продажбите

Допустимият потенциален клиент за продажби се отнася до квалифициран маркетинг потенциален клиент, който достига до екип по продажбите, след като потенциалният клиент е разгледан като истински потенциален клиент и е предаден на търговския екип за одобрение. С други думи, възможният клиент за продажба е потенциален клиент, който трябва да бъде прегледан и идентифициран като отговарящ на определените стандарти за квалифициран потенциален клиент и след това да бъде предаден на екипа по продажбите, за да го одобри. Методът BANT често се използва за квалифициране на продажба. BANT означава бюджет, правомощия, нужда и срок.

Related Термини

Вашият коментар