Потенциален Клиент – Лийд (Lead)

Потенциален клиент (буквален превод от английски – Водещ. – Бел. ред.) се отнася до потенциален клиент във фунията за продажби. Потребителят или потенциалният клиент се счита за водещ, защото той или тя е проявил интерес към бизнеса или марката. Чрез интереса / комуникацията на потребителя към продукта или услугата намерението за покупка е налице. Комуникацията от страна на потенциалния клиент може да включва обаждане, попълване на онлайн формуляр или имейл.

Related Термини

Вашият коментар