Потребителски опит (UX)

UX се отнася до съкращението за потребителски опит. UX се отнася до начина, по който потребителят взаимодейства с уебсайт или приложение. Например уеб страниците, които посетителят посещава, докато е на даден сайт, как посетителят превърта страницата, и областите, които посетителят „задържа“ над дадена страница и т.н. Познаването на поведението на посетителския сайт или UX помага на търговците да подобрят процента на конверсия. За търговците е от съществено значение да имат добър UX в името на бизнеса, тъй като добрият UX води до повтарящи се потребители и ангажираност.

Related Термини

Вашият коментар