Представен фрагмент

Когато Google изтегля информативно съдържание от уеб страница, за да го включи в своите страници за търсене. Препоръчаните фрагменти са обобщена информация за заявка.

Related Термини

Вашият коментар