Пропуск в знанията

Разликата в знанията се отнася до хипотеза, че знанията като другите форми на богатство не винаги са равномерно разпределени чрез социална система. С други думи, секторите като средната класа и горната класа ще имат по-отлични познания за публикуваните медии, отколкото долната класа. „Пропастта“ е пропастта в знанието, липсата или по-голямото знание.

Related Термини

Вашият коментар