Процент на ангажираност

Процентът на ангажираност се отнася до процента последователи или зрители, които се ангажират с публикация. С други думи, процентът на ангажираност показва маркетолози / издатели колко хора взаимодействат с публикуваното си парче. Различни фактори влияят върху ангажираността, като коментари на потребители, споделяне, харесвания и др. Процентът на ангажираност е показател, използван силно при анализирането на социалните медии.

Related Термини

Вашият коментар