Разширяем език за маркиране (XML)

Extensible Markup Language (XML) означава съкращението за разширяем език за маркиране. XML много прилича на езика за маркиране на хипертекстови HTML по начина, по който най-често се използва за категоризиране на компютърни данни. Разширяемият XML език за маркиране позволява персонализируеми маркери за маркиране на информация за компютри, за да се разбере по-добре информацията.

Related Термини

Вашият коментар