Резултат за уместност

Резултатът за уместност се отнася до оценка на маркетинг на Facebook, която се изчислява върху положителната и отрицателната обратна връзка, която Facebook очаква рекламата да получи от целевата аудитория на маркетолога. С други думи, Facebook оценява рекламата въз основа на тяхната прогноза за ефективността на рекламата. Колкото по-големи са очакванията на дадена реклама, толкова по-висок ще бъде резултатът за уместност на рекламата. Рекламите са резултати между 1 и 10, като 1 е най-ниският резултат, който една реклама може да получи.

Related Термини

Вашият коментар