Реклама във Facebook

Рекламата във Facebook се отнася до рекламната мрежа на Facebook. Потребителите на Facebook могат да предлагат на пазара своята марка, продукт и / или услуга, за да достигнат до потребителите в общността на Facebook. Facebook предлага редица видове реклами, създадени да бъдат специфични за целите на маркетолога. Рекламата във Facebook е уникална по начина, по който аудиторията се основава на обширна демографска информация от потребителска информация на Facebook. Google и други рекламни мрежи използват ключови думи.

Related Термини

Вашият коментар