Реклама в Instagram

Instagram Advertising се отнася до платена реклама в платформата Instagram. Рекламата е платена реклама, което означава, че рекламодателите плащат, за да се показват рекламите им. Маркетолозите могат да достигнат до по-значима и по-целенасочена аудитория. С рекламата в Instagram маркетолозите използват изображения или видеоклипове с контекст за реклама.

Related Термини

Вашият коментар