Реферален трафик

Реферален трафик се отнася до маркетингов метод за привличане на клиенти, партньори или служители. Предприемачите, потребителите, клиентите и партньорите са насочени към лична и професионална мрежа за популяризиране или ангажиране с продукт или услуга. Рефералният маркетинг е надеждна маркетингова стратегия и включва насърчаване и възнаграждаване на клиентите да препоръчват продукти и услуги от потребителски и B2B марки.

Related Термини

Вашият коментар