Сегментиране на списъка с имейли

Сегментирането на списъка с имейли се отнася до маркетингова техника, която разделя или сегментира списък с абонати на имейли. Техниката се използва за маркетолозите, за да се съсредоточат по-добре върху комуникациите с техните перспективи и клиенти. Чрез сегментиране на списък, маркетолог може да изпраща по-подходящи имейли, специфични за хората в техния списък.

Related Термини

Вашият коментар