Скорост на страницата

Скоростта на страницата се отнася до семейството инструменти на Google Inc. Инструментите са предназначени да помогнат за оптимизиране на производителността на уебсайта. Четирите основни компонента на скоростта на страницата са Page Speed ​​Module, Page Speed ​​Insights, Page Speed ​​Service и Page Speed ​​Chrome DevTools разширение. Всеки от инструментите е конструиран така, че да разпознава всички проблеми при спазването на даден сайт от най-добрите практики на Google и да автоматизира процеса на корекция.

Related Термини

Вашият коментар