Уникални посетители

Уникалните посетители се отнасят до показател на Web Analytics, използван за показване на броя на различни, уникални посетители на уебсайт за определен период. IP адресите се използват за проследяване на уникални посетители. Няколко посещения от един и същ посетител няма да се считат за уникален посетител. Само първото посещение на даден уебсайт на посетителя ги класифицира като уникален посетител.

Related Термини

Вашият коментар