Хештегове

Hashtag се отнася до символа „#“, който се използва в социалните медии. Хештеговете се използват за потребителите на социални медии за лесно намиране на съдържание. Хештеговете се използват за широки теми, подробни теми и ниши.

Related Термини

Вашият коментар