Целева аудитория

Целева аудитория се отнася до определена група хора със споделени характеристики, които отговарят на личността на купувача от маркетолога. С други думи, те са аудиторията, която е най-вероятно да се интересува най-много от продукта или услугата на маркетинг и да закупи. Обикновено целева аудитория се определя чрез демографска информация.

Related Термини

Вашият коментар