Целева страница

Целевата страница се отнася до целевата страница, към която се отвежда потребител на мрежата след кликване върху връзка. Маркетолозите използват целеви страници за насочване на потока от трафик в целия им сайт, както и за генериране на Потенциален клиент.

Related Термини

Вашият коментар