Цикъл на продажбите

Цикълът на продажбите се отнася до процеса на бизнес / компания, продаваща на потребител. Отнася се за всяка дейност, свързана със затваряне на продажба. Използваните стъпки не са конкретни. Всяка компания може да има набор от стъпки и дейности, които използва в цикъла на продажбите. Всяка стъпка обаче работи за затваряне на продажбата. Средният цикъл на продажбите е продължителността на времето от първото познаване на потенциалния клиент, като напр. До приключване на продажбата. Цикълът на продажбите обикновено включва седем стъпки – знания, проучване, подход, оценка на нуждите, представяне, затваряне и проследяване.

Related Термини

Вашият коментар