Актуализация на алгоритъма

Промяна, направена в алгоритъм на Google. Актуализациите обикновено засягат класацията на уебсайтовете. Google прави стотици корекции на техните алгоритми през цялата година, както и няколко големи актуализации всяка година.

Related Термини