Алгоритъм

Процес или набор от правила, които компютрите следват за изпълнение на задача. При дигиталния маркетинг алгоритъмът обикновено се отнася до наборите от процеси, които Google използва за подреждане и класиране на уебсайтове в резултатите от търсенето. SEO индустрията дава на различни алгоритми на Google свои собствени псевдоними като Penguin (който анализира качеството на връзките, сочещи към уебсайт) и Panda (който оценява качеството на съдържанието на уебсайта). Основният алгоритъм за класиране е SEO, наричан „основният алгоритъм“.

Related Термини