Анализ на конкуренцията

Анализът на конкуренцията се отнася до анализ на бизнес и тяхната конкурентна среда. В дигиталния маркетинг конкурентният анализ се отнася до анализа на онлайн конкурентите. Този анализ включва силните и слабите страни на конкурента. Маркетолозите също могат да анализират собствените си силни и слаби страни. Демографски и потребителски пазарни желания, пазарни бизнес стратегии за подобряване на позицията, възпрепятстващи бариерите, които ограничават пазара или бизнеса да навлизат на нови пазари, и възпиращи фактори, които пречат на конкурентите и потребителите да унищожат мястото на бизнеса на пазара.

Вашият коментар