B2B дигитален маркетинг

B2B дигиталният маркетинг се отнася до цифровите технологии и стратегии, използвани за достигане до потенциални клиенти и придобиване на клиенти.

 

B2B е съкращението за „Бизнес към бизнес“ и се използва при за бизнеси, които предоставят стоки и услуги за други бизнеси. Примери са търговията на едро, счетоводните и юридически услуги, и др.

B2B методите за дигитален маркетинг позволяват на маркетолозите да се съсредоточат върху целевата, измерима и най-активна аудитория. Това са потенциалните клиенти, които в даден момент активно търсят предлаганите продукти и услуги.

Пример:

Показването на реклама или оферта към голяма аудитория не е ефективна, тъй като бизнеса купува продукти и услуги при нужда (за разлика от търговията на дребно, където може да се създаде импулсивно жилание за покупка, без даден потребител да се нуждае конкретно от даден продукт в даден момент). Ако дадено послание се насочи към дадена аудитория, само част от тях биха имали нуждата и възможността да се възползват от предлаганите услуги. B2B маркетинга помага да се открият тези най-заинтересовани потенциални клиенти и рекламните послания да бъдат насочвани предимно към тях. Това позволява висока ефективност на рекламните бюджети, поради сравнително малката аудитория, към която трябва да се насочват посланията и рекламните кампании.

Продуктите и услугите се популяризират чрез различни методи за дигитален маркетинг като маркетинг с дигитално съдържание и маркетинг в социалните медии. Този тип маркетинг се счита за ефективен за изграждане на осведоменост за марката и достигане до взаимодействия с потенциални клиенти.

B2B методите за дигитален маркетинг включват оптимизация за търсачки, маркетинг чрез търсачки, Пи Ар, маркетинг чрез съдържание, маркетинг за електронната търговия, маркетинг автоматизация, персонализация на съдържанието, маркетинг в социални медии, директен имейл маркетинг, оптимизация на социални медии, електронни книги, дисплей реклама и др..

Вашият коментар