Bing Инструменти за уеб администратори

Инструментите за уеб администратори на Bing се отнасят до безплатна услуга на Bing. Услугата предоставя на уебмастърите възможност да добавят уебсайтове към индекса на Bing. Инструментите са категоризирани за лесна справка. Всеки от тях е предназначен да помогне на търговците да успеят в резултатите от страницата за търсене в Bing. За да се включите в услугата, е необходимо да се регистрирате. Инструментите включват табло за управление на личен маркетинг за лесен преглед на ефективността на сайта / ите и за идентифициране на области, на които трябва да се постави акцент. Инструментите предлагат на собствениците на уебсайтове по-лесен начин да разберат и анализират работата на сайта чрез инструменти за отчитане, инструменти за диагностика и известия.

Вашият коментар