Честота на кликване (CTR)

Честотата на кликване се отнася до броя потребители, които кликват върху реклама, след като са я разгледали. Маркетолозите използват формулата за разделяне на броя на кликванията върху рекламата на броя на рекламните импресии (показвания.) Концепцията за CTR е за маркетолозите да оценяват по-добре ефективността на своите реклами. Високата реклама е показвания, а ниската кликвания е знак, че рекламата няма привлекателност за потребителите.

Вашият коментар