CPA – цена за действие

Рекламен модел, при който рекламодателят плаща за всяко определено действие, свързано с рекламата, обикновено регистрация за онлайн приложение, покупка, подаване на заявка и др.

Related Термини