Дигитален маркетинг Квалифициран потенциален клиент (DMQL)

Водещият за цифров маркетинг клиент се отнася до потребител или бизнес, който притежава характеристиките и критериите, които ги категоризират като възможна продажба. DMQL показват интерес към търговската марка, продукт или услуга. Интерес може да представлява получаването на информация за даден продукт чрез уебстраницата на търговеца. Маркетолозите оценяват потенциалните клиенти, използвайки метрика за определяне на качеството на потенциалната клиентска информация и къде потребителят / бизнесът е в цикъла на закупуване.

Вашият коментар