Дигитален маркетинг Реклама

Дигиталната маркетингова реклама се отнася до термин, използван за свързване на цифровите технологии с маркетинга. Маркетолозите участват в дигитална маркетингова реклама, за да популяризират марка, продукти и услуги. Най-често терминът се отнася до маркетинг онлайн и мобилни телефони. Дигиталната маркетингова реклама често се нарича цифров маркетинг.

Вашият коментар