Директен трафик

Директният трафик се отнася до нетен потребител, който отива директно към уеб страница. С други думи, потребителят на мрежата въвежда URL в браузъра си или използва отметка за достъп до сайт. Директният трафик се счита за посетители на сайта, които достигат до уеб страница, без да кликнат върху реклама, да бъдат примамени от CTA или да отговорят на имейл или друга форма на предишна реклама. Google Analytics предоставя обобщение на трафика, поведението на потребителите и реализациите от органични, препоръчани, платени имейли, социални, директни и др. Канали.

Вашият коментар