Доклад за дигитален маркетинг

Отчетът за дигитален маркетинг се отнася до доклад, използван от търговците за проследяване на основни показатели за прозрение на кампанията. Отчетите за дигитален маркетинг помагат на търговците да измерват ефективно силните и слабите страни на своите кампании. Маркетолозите могат да включват своите цели и усилията, използвани за постигане на техните маркетингови цели. Отчетите могат да включват различни данни, като общият обхват на маркетинга е нараснал с x%, а прекият трафик към сайта се е увеличил с x%. Графиките и графиките също се използват за показване на тенденции и контекст. Потенциалните клиенти по източник, показвания на страници, обхват на маркетинга и т.н. могат да бъдат проследени и визуализирани. Маркетинговите кампании могат да бъдат разделени по SEO, социални медии, PPC и маркетингови кампании по имейл.

Вашият коментар