Допълнителен текст (или алтернативен текст)

Атрибут, добавен към HTML кода за изображения, използван за предоставяне на посетителите на уебсайта с увредено зрение информация за съдържанието на снимката. Най-добрите практики повеляват всички изображения на уебсайт да имат алтернативен текст и текстът да е описателен за изображението.

Related Термини