Доживотна стойност на клиента (CLV)

Стойността на клиента през целия живот се отнася до прогнозата на маркетолога за нетната печалба, приписвана на цялото бъдеще на взаимоотношенията с клиенти. Маркетолозите използват модела за прогнозиране, който може да включва изследване на данни и информация, за да се използват сложни техники за прогнозен анализ. CLV може да бъде сложен, сложен и точен.

Вашият коментар