Генериране на търсене

Генерирането на търсене се отнася до насочените маркетингови усилия на рекламодателя за създаване на информираност за марка, продукт и / или услуга. Генерирането на търсене често се използва в B2B, бизнес към правителството и цикли на продажби на B2C. Маркетолозите достигат до потребителите и бизнеса чрез множество маркетингови области, за да създадат солидна основа на програми, съчетани със структуриран процес на продажби.

Вашият коментар