Google Penguin

Google Penguin се отнася до актуализация на алгоритъма на Google. Актуализацията на алгоритъма преработи заявките за резултати от търсенето, за да бъде по-конкретна. Алгоритъмът позволява на Google да определи местоположението на потребителя, когато се извършва търсене в двигателите. Например потребителят въвежда търсене за „Starbucks“. Резултатите привличат най-близките ресторанти на Starbuck до местоположението на потребителя. Алгоритъмът има силно въздействие за генериране на местен бизнес и осигуряване на удобство за потребителите.

Related Термини

Вашият коментар