HTTP

HTTP се отнася до съкращението за протокол за пренос на хипертекст. Световната мрежа използва протокол, за да определи как се форматират и предават данните. Той също така предоставя знания на уеб сървърите и браузърите за необходимите действия, необходими за отговор на командата. Когато даден уебсайт се интересува от браузър и се натисне бутонът „търсене“, HTTP командата се изпраща към сървъра. Тази команда казва на сървъра да намери сайта и да изпрати данните за потребителя, които да бъдат изпратени директно към URL адреса или сайта.

Related Термини

Вашият коментар